Antikorózna ochrana

EXCOR ZERUST Valeno

Rôzne typy prevedenia :

  • plochá fólia
  • hadice
  • vrecia
  • sáčky
  • vrecia s bočnou záložkou
  • sáčky so zipsom
  • prírezy, zmršťovacia fólia
  • bublinková fólia
  • špeciálne pripravované 3-D obaly

Vlastnosti: Okrem antikoróznych vlastností sa tieto fólie pri výrobe môžu upravovať ďalšími prímesami pre zlepšenie UV stabilizácie, mechanických vlastností, transparentnosti, odolnosti voči horeniu alebo ESD ochrany.

Vlastnosti protikoróznej ochrany sú v súlade s požiadavkami normy TL 8135-0002, úroveň 3.VALENO ® zaisťuje protikoróznu ochranu v normálnych podmienkach po dobu minimálne 2 rokov.

Antikorózna ochrana
Copyright © 2016 Compackt.sk | All Rights Reserved | Developed by MrCode.NET